Friday, July 16, 2010

ទស្សនះរបស់ ខុង ជឺ

-ធ្វើគុណទៅហើយ បើគេតបគុណមកវិញចាត់​​​ទុកជាពំុបានធ្វើគុណ

-ធ្វើគុណទៅហើយត្រឡប់ជាទទួលផលអាក្រក់​​​ត្រូវទទួលយកការ​​ពិសេាធន៍​​​ដេាយដៃពីរ

-ធ្វើគុណទៅ បើវារលាយសូន្យទៅត្រូវបន្តការធ្វើគុណតទៅទៀត ប្រៀប​​​ដូចត្រីបើវាចឹកនុយ​​​អស់​​​ហើយត្រូវយកសន្ទូចមកបិតនុយថែមទៀត

(ទស្សនៈវិជ្ជា ខុងជឺ រំលាយមហាកំពែងចិន ទំព័រ ២៥៩)

-បើសិនជាផលដែលបានមកមានចំនួនប៉ុណ្ណាក្តីត្រូវចែកអ្នកដែលយកកំលាំងជួយជាភាគ​​​ចំណែក​​​ដ៏ល្មម គឺ​​ មួយភាគបី។ បើជួយធ្វើប្រ​​​យេាជន៍ជនដទៃ ហើយត្រឡប់ជាបានទោសត្រូវគេចរត់ពី​​​ទណ្ឌកម្ម នៃអយុត្តិធម៌នេាះឲបានមុនពេលដែលអន្តរាយធ្លាក់មកលើខ្លួន។ ចំពោះសាច់លោហិត​​​​​​ឬ គ្រួសារបើអ្នកបានផ្តល់ប្រយោជន៍ សូមកំុរំលឹកនូវ​​ប្រ​​​យេាជន៍នេាះឡើងឲេសាះ បើសិនជាអ្នក​​​រំលឹកគុណប្រ​​​យោជន៍នេាះនៅមុខសាមីខ្លួន គុណរបស់អ្នកប៉ុនភ្នំត្រូវរលាយក្នុងមួយដង្ហើមនៃ​​​សត្វរ៉ៃ។

(ទស្សនៈវិជ្ជា ខុងជឺ រំលាយមហាកំពែងចិន ទំព័រ ២៥៨)

No comments:

Post a Comment